$600,000

5220 Hazard St, Houston, TX 77098 Southampton